23332, с. Тростянець, вул. Жовтнева, 59, Вінницький р-н, Вінницька обл.

trs.school.online@gmail.com

Форми здобуття освіти

До уваги батьків !

Відповідно до статті 9 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII кожна особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх.

Основними формами здобуття освіти є:

 інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);

 індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж.

 

Згідно зі ст. 3 Закону України про освіту в Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Дітям з особливими освітніми потребами, як і всім іншим, гарантовано право на доступ до освіти, на можливість отримувати досвід і знання. Зауважуємо, що «інклюзивна форма» здобуття освіти законодавством не
передбачена. Для осіб з особливими освітніми потребами організовується
інклюзивне навчання за денною або вечірньою формами здобуття освіти. Крім
того, стан здоров’я може бути підставою для вибору здобувачами освіти (їх
батьками) екстернату, педагогічного патронажу, дистанційної форми

Інклюзивна освіта (стаття 20 Закону України «Про освіту» )

ВИТЯГ ЗІ СТАТТІ 9 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"

 інституційна

⇒ Очна (денна, вечірня) форма здобуття освіти — це спосіб організації навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі.

 Заочна форма здобуття освіти — це спосіб організації навчання здобувачів освіти шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою у проміжку між ними.

 Дистанційна форма здобуття освіти — це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

⇒ Мережева форма здобуття освіти — це спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах.

 індивідуальна

Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) — це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства.

⇒ Сімейна (домашня) форма здобуття освіти — це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. Оцінювання результатів навчання та присудження освітніх кваліфікацій здійснюються відповідно до законодавства.

⇒ Педагогічний патронаж — це спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми.

ВИТЯГ ЗІ СТАТТІ 20 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"

Інклюзивне навчання

1. Інклюзивне навчання здобувачів освіти базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Організація інклюзивного навчання у закладах освіти на відповідних рівнях освіти здійснюється відповідно до порядків, затверджених Кабінетом Міністрів України.

2. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків заклад освіти утворює інклюзивний клас та/або групу в обов’язковому порядку.

Спеціальний клас та/або група утворюється керівником закладу освіти за погодженням із засновником цього закладу освіти або уповноваженим ним органом.

Заклади освіти створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

Заклад освіти відповідно до законодавства організовує та/або забезпечує надання особам з особливими освітніми потребами психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, а також допоміжних засобів для навчання.

3. З метою проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, а також забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами органи місцевого самоврядування утворюють інклюзивно-ресурсні центри.

4. Будівлі, споруди і приміщення закладів освіти та інклюзивно-ресурсних центрів повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами.

5. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд, приміщень закладів освіти та інклюзивно-ресурсних центрів здійснюються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.

{Стаття 20 в редакції Закону № 463-IX від 16.01.2020}

Безпека учасників освітнього процесу. Сховище

В ліцеї завершується робота по облаштуванню укриття. 

Розяснювальна робота щодо виникнення надзвичайної ситуації

Дії учасників освітнього процесу в разі надзвичайних ситуацій

Пам'ятка щодо першочергових дій у разі виявлення або застосування вибухових пристроїв

Пам'ятка населенню

Оперативна інформація про стан захворюваності здобувачів освіти та працівників закладів освіти Вінницької області на гостру респіраторну хворобу COVID -19 станом на 01 лютого 2022 року

Правила поведінки громадян на залізничному транспорті

Лист до департаменту освіти щодо попередження травматизму

У 2020 році під патронатом першої леді України Олени Зеленської було розпочато реформування шкільного харчування

Рекомендації для проведення додаткових профілактичних заходів закладами освіти серед дітей та інформування батьків щодо компетентностей безпечної поведінки в цифровому середовищі

"Як створити недискримінаційне середовище у школі" інструкція для директора

Пролистать наверх